Existence   Mostecká solidární síť

Kampaň za snížení produkce odpadu

Asociace ALERTA v květnu 2011 zahájila kampaň za snížení produkce odpadu.


V rámci této kampaně prosazujeme a podporujeme ↓↓↓

Opakované užívání místo skládkování a pálení → Velké množství druhotných surovin, které průmysl nebo domácnost může znovu využít, často končí na skládkách nebo se pálí. Materiál, který je vyhozen či spálen je pak náročné získáván z přírodních zdrojů, což znamená další znečištění, plýtvání a urychlování klimatických změn. Prosazujeme proto důslednou separaci využitelných surovin z odpadu a jejich opakované navracení do výroby a spotřeby. Odmítáme přitom také výstavbu a provoz spaloven odpadu a to i pro energetické účely. Výroba energie ve spalovnách není přínosem ale plýtváním! Nové použití téhož odpadu by totiž ušetřilo několikanásobně více energie, než se získá jeho spálením. Spalovny se navíc významně podílejí na produkci dioxinů, skleníkových plynů a dalších škodlivin. Aby nebylo nutné odpady skládkovat či pálit, prosazujeme programy, opatření a životní styl vedoucí k předcházení vzniku odpadu.

Kompostování → Biologicky rozložitelné suroviny jako jsou zbytky z kuchyně či zahrady tvoří kolem 40 procent komunálního odpadu v ČR. Ve směsném odpadu jsou odváženy na skládky či do spaloven a nevratně je likvidována užitečná surovinu, která by zúrodnila zemědělskou půdu. Na skládkách se navíc biologicky rozložitelné suroviny významně podílejí na produkci metanu, který se řadí mezi skleníkové plyny, jenž podporují klimatické změny. Kompostování produkci těchto plynů výrazně snižuje, proto prosazujeme třídění a kompostování biologicky rozložitelných surovin a jejich opakované využívání v zemědělství.

Odpovědnost výrobců za odpad z výrobků → Primárním původcem odpadu je především jeho výrobce. Usilujeme proto o to, aby výrobci dbali na výrobu trvanlivějších a snadněji recyklovatelných výrobků a neprodukovali zbytečné obaly. Dále usilujeme o to, aby se výrobci aktivně podíleli na recyklaci a jiném smysluplném využití jimi produkovaných odpadů.

Ekovýchovné a vzdělávací programy → Vzdělanost a informovanost považujeme za významný prvek v rozvoji ekologické uvědomělosti a jednání. Podporujeme proto dlouhodobé ekovýchovné a vzdělávací projekty, publikační činnost a jiné způsoby šíření informací o problematice odpadů.

Podpoř tuto kampaň! Umísti banner na své stránky ↓↓↓

články související s kampaní ↓↓↓

Environmentalismus nebo marketingová strategie?

 

Účelové lži dominovaly veřejnému jednání o komořanské spalovně

 

Sebechvála mosteckého primátora smrdí!

 

Odpad jako streetartový materiál

 

Druhý ročník protestního festivalu ScreamFest: reportáž a galerie

 

Pěstujme květiny – NE skládky a spalovny!

 

Byl zprovozněn nový web ScreamFestu!

 

Scream fest II. → 17.9.2011

 

Nenakupujme odpady!

 

Most potřebuje kompostárny, nikoliv spalovnu!

 

Protestní happening v Mostě a v Ústí nad Labem – projev a fotky

 

Co je to mechanicko-biologická úprava odpadů (MBÚ)!?

 

Protestní happening v Mostě a v Ústí nad Labem

 

Mobilní kino v Mostě a v Ústí nad Labem

 

Vysaje spalovna prostředky z fondů EU?

 

Minimální litery

 

Zabraňme výstavbě spalovny odpadu v Komořanech


→ Americký architekt chce v Praze stavět dům z odpadu


→ Šiřte plakát proti výstavbě spalovny odpadu v Komořanech!


Další kampaně asociace ALERTA ↓↓↓


9 Responses so far.

 1. [...] Přejít k obsahu webu Hlavní stránkaKAMPANĚKDO JSME?!PROJEKTYSTANOVYAKCEK ZAMYŠLENÍKE STAŽENÍKONTAKT ← Blízké otázky v místech vzdálených Kampaň za snížení produkce odpadu → [...]

 2. [...] Kampaň za snížení produkce odpadu [...]

 3. [...] proběhne 12. – 13.8.2011 ve městě Sereď. Součástí Mobilního kina bude i prezentace kampaně za snižování produkce odpadu a diskuze o odpadové problematice a možných alternativách. [...]

 4. [...] v Mostě druhý ročník protestního festivalu ScreamFest, který byl součástí probíhající kampaně asociace Alerta. Cílem této kampaně je zamezit výstavbě spalovny komunálního odpadu v [...]

 5. [...] je kontroverzní projekt proti jehož výstavbě Asociace ALERTA již několik měsíců vede svou kampaň. Tato spalovna však není v severních Čechách jediný průmyslový gigant, který má výrazně [...]

 6. [...] Kampaň za snížení produkce odpadu – 717 x ———— ↓ ARCHIV ↓ ———— [...]

 7. [...] Květnu 2011 Asociace ALERTA zahájila kampaň za snižování produkce odpadu. Odpadová tématika je komplikovaný problém, který nelze [...]

 8. [...] Kampaň za snížení produkce odpadu – 769 x ↓ ARCHIV ↓ Vybrat měsíc Leden 2012  (3) Prosinec 2011  (30) Listopad 2011  (23) Říjen 2011  (17) Září 2011  (14) Srpen 2011  (12) Červenec 2011  (12) Červen 2011  (25) Květen 2011  (16) Duben 2011  (5) Březen 2011  (1) Únor 2011  (1) Prosinec 2010  (6) Listopad 2010  (5) Říjen 2010  (5) Září 2010  (12) Srpen 2010  (11) Červenec 2010  (2) Červen 2010  (6) Květen 2010  (4) Duben 2010  (1) Březen 2010  (1) Únor 2010  (2) Říjen 2009  (1) Září 2009  (2) Červenec 2009  (2) Červen 2009  (2) Květen 2009  (2) Duben 2009  (3) Březen 2009  (2) Únor 2009  (2) ↓ DALŠÍ INFORMACE ↓ [...]

 9. [...] Kampaň za snížení produkce odpadu – 771 x ↓ ARCHIV ↓ Vybrat měsíc Leden 2012  (4) Prosinec 2011  (30) Listopad 2011  (23) Říjen 2011  (17) Září 2011  (14) Srpen 2011  (12) Červenec 2011  (12) Červen 2011  (25) Květen 2011  (16) Duben 2011  (5) Březen 2011  (1) Únor 2011  (1) Prosinec 2010  (6) Listopad 2010  (5) Říjen 2010  (5) Září 2010  (12) Srpen 2010  (11) Červenec 2010  (2) Červen 2010  (6) Květen 2010  (4) Duben 2010  (1) Březen 2010  (1) Únor 2010  (2) Říjen 2009  (1) Září 2009  (2) Červenec 2009  (2) Červen 2009  (2) Květen 2009  (2) Duben 2009  (3) Březen 2009  (2) Únor 2009  (2) ↓ DALŠÍ INFORMACE ↓ [...]

ČAsociace ALERTA

MSS_protest

Na mosteckém magist

Romana Vojtová pracuje na mosteckém magistrátu, kde se zabývá sociálně-právní ...

knihovna_Ateneo_2014_a

Dveře, knihovna a j

    * * * Původně publikováno na ateneo.cz

E-mail

Help the Solidarity

*** What is the conflict about? In April 2014, two sons of ...NEPŘEHLÉDNI!

 • Mostecká solidární síť
 • Komunitní centrum ATENEO